Voor een website met WordPress

Een pagina bewerken met pagebuilder Elementor

Met elementor pagebuilder

Als uw site af is, kan het toch zo zijn dat u iets wilt aanpassen. Met Elementor pagebuilder is heel veel mogelijk. Fijn bij Elementor pagebuilder is dat je meteen ziet wat je doet. Je kan dan meteen besluiten of je wel of niet bijwerkt. Ook omdat je altijd een revisie kan terugzetten, kan je rustig experimenteren. 

Filmpje: Tekst aanpassen en een afbeelding aanpassen

Zelf iets aanpassen
Zonder gesproken tekst.